poslovni kontroling

outsource - analiza poslovne efikasnosti

Poslovanje i njegovi rezulatati mogu se kontrolirati, u najvećoj mjeri financijski aspekt, ali i operativni aspekt sa ključim indikatorima efikasnosti ovisno o tipu poslovanja i industriji.

 

Kompletnu uslugu kontrolinga možete prebaciti na nas gdje ćemo mi za Vas obavljati mjesečni kontroling i izvještavanje – ili u vremenskim intervalima koji odgovaraju Vama.

 

U kontrolingu često postoje i ne popularne situacije posebno kad rezultati nisu pozitivni koliko je to potrebno, odnosno kad kontroling sam ukazuje da se moraju učiniti teški potezi kao što je npr. otpuštanje djelatnika.

 

Međutim, poslovni kontroling daje puno više pozitivnih aspekata kao što je identifikacija poslovnih prilika i adekvatno djelovanje da se iskoriste sve prilike koje se pružaju u životu neke kompanije.

kontrola i vođenje kompanije

Sve obavimo za Vas po Vašim individualnim potrebama i zahtjevima 

Naš osnovni cilj je pomoći Vama kao našim klijentima u daljnjem širenju poslovanja. Prilikom outsourcanja financijskog i poslovnog kontrolinga najveća prednost je da dobijate nepristrane izvještaje i analize poslovanja.

Svakom klijentu pristupamo individualno i prolazimo kompletan proces implementacije kontrolinga u kompaniji. Stoga se značajno razlikuje od gotovih aplikativnih rješenja koja nikad ne mogu prikazati individualne potrebe kompanije bilo čim da se kompanija bavi.

Inicijalna analiza

Potpisujemo ugovor o povjerljivosti podataka i radimo inicijalnu analizu potreba i zahtjeva

Diskusija inicijalne analize i izrada projektnog zadatka

Diskusira se koji segmenti poslovanja i na koji način trebaju biti praćeni i evaluirani. Nakon kristalizacije svih otvorenih pitanja – pristupa se izradi kompletnog modela.

Izrada modela i njegova implementacija

Izrada kompletne aplikacije ili modela koji prikazuje sve aspekte poslovanja. Ključni korak u kojem klijent također može dati svoj doprinos sa stajališta svojih potreba.

Kontroling se implementira u sve aspekte poslovanja, odnosno dostavlja informacije ciljano svim voditeljima pojedinih aspekata poslovanja.

redovno praćenje i ažuriranje

Izvještaji se redovno ažuriraju, odnosno nadograđuju s obzirom na razvoj poslovanja, te eventualne novonastale potrebe. 

Istraživanje i analiza

Analizira se kompanija sa svih aspekata poslovanja – operativno, financijski, strateški. Identificiraju se područija u koja je potrebno implementirati sustav kontrolinga.

izrada aplikacije - modela

Kreira se model prema projektnom zadatku u naravi sveobuhvatan za cijelu kompaniju. 

konstantna kontrola

Redovno se ažurira i nadograđuje model, odnosno najvažnije identificiraju se potencijalne prilike ili problemi.

budući klijenti

Dajte nam Vaše povjerenje – dokazati ćemo vrijednost implementacije kontrolinga

nekoliko riječi mudrosti

Trebam li implementirati kontroling u svojoj kompaniji?

Naravno da svaka kompanija neovisno o svojoj veličini ili poslom kojim se bavi treba implementirati neki vid poslovnog aplikativnog kontrolinga.

Iako dosta ljudi će reći “šta će mi to?” nisu svjesni da kontroling im pomaže da svakodnevne probleme s kojim se susreću u vođenju kompanije puno jednostavnije riješe i reagiraju na vrijeme.

Stoga mi svakoj kompaniji pristupamo individualno kako bi kreirali najbolje rješenje za tu kompaniju. Često kreirajući alate koji prate ključne procese neophodne za uspiješnost poslovanja.

 

Javite nam se

Planus Savjetovanje
+385 99 2819155
savjetnik@planus.hr